Aquest web

PER UN NOU MODEL DE CONSUM. PROXIMITAT I RESPONSABILITAT

No direm res de nou si recordem que l’ú d’octubre de 2017, la majoria de catalans varem votar sí a la formació d’una República independent de l’estat espanyol. I que en el pensament de cadascú hi havia el desig i el projecte de desfer-nos d’un estat centralista, monàrquic i militaritzat, com hem pogut veure últimament amb les seves ràncies exhibicions d’uniformes, medalles i himnos nacionales, davant dels centres sanitaris.
I vàrem votar per una República, amb valors socials i, democràtics, que ens permetin fer polítiques progressistes, fonamentada amb valors com la diversitat, solidaritat, benestar i justícia social, educació i cultura, equilibri territorial o la sostenibilitat.
És aquest últim, que, amb el coneixement més científic del canvi climàtic, l’acceleració comprovada de l’afectació del mateix sobre el conjunt de la humanitat, i la presa de consciència de què els recursos naturals són finits, ha anat penetrant en la consciència de molta gent, que hem de canviar actituds, objectius i maneres de viure, tan individuals com col·lectives.
I així van sorgint infinitats d’iniciatives que tendeixen a teixir noves formes de relacions socials i econòmiques, de suport mutu, de col·laboracions laborals més justes, de proximitat, que no sempre són incompatibles amb l’ús de les noves tecnologies. I aquestes noves formes de vida es concreten en un consum més proper i per tant més “responsable”, des d’un punt de vista ecològic, o si voleu dir-ho d’una altra manera, amb una disminució de l’anomenada “petjada ecològica” del nostre consum.
I quan parlem de consum, ho hem de fer en el sentit més ampli de la paraula. És a dir, no només en el menjar i vestir, sinó també en el treball i en el lleure o inclús la cultura.
Ara, amb la pandèmia del coronavirus, la nostra vida quotidiana s’ha vist afectada en molts d’aquests aspectes i s’ha fet molt evident la fragilitat, econòmica i mediambiental de tot el mon, independentment del lloc i de les ideologies i poders fàctics que governen.
Per això, des de l’ANC, ens pertoca també promoure unes noves formes de vida i consum, que aportin més cohesió social, en els diferents àmbits, barris, pobles, ciutats, país, etc i menys impacte ambiental. Hem d’aprofitar aquesta crisi per caminar cap a una República socialment igualitària i, ecològicament sostenible, que aprofiti i distribueixi, els recursos naturals i humans, allà on són i on es produeixen, reduint al màxim la petjada ecològica del conjunt de Catalunya.
I l’important del moment actual és que ara, amb la crisi econòmica que s’està gestant, cadascú de nosaltres podem aportar el nostre gra de sorra per avançar en aquest sentit. Quan decidim la botiga i el producte que comprem, quan decidim què farem en el nostre temps lliure o quan decidim si reparem o canviem, estem decidint quina nova República volem construir i en quin nou mon volem viure.